Hrvatski (HR)Italiano (ITA)Slovensko (Slovenija)

MEĐUNARODNI POGRANIČNI SUSRETI
MEDNARODNA OBMEJNA SREČANJA
INCONTRI INTERNAZIONALI DI FRONTIERA

Forum Tomizza početna >> Simpozij >> Forum Tomizza 2017

Forum Tomizza 2017 PDF natisni E-pošta
Prispeval Neven   
TUESDAY, 11. APRIL 2017 ob 11:37

18. mednarodna obmejna srečanja FORUM TOMIZZA (Trst - Koper - Umag, 17.-20. 5. 2017). Letošnji Forum, ki nosi pomenljiv naslov LAŽ,  se skozi simpozij in spremljevalne programe  ukvarja z aktualno temo »alternativne resnice«.  Danes je politično korektno ne uporabljati besedo “laž”, v najboljšem primeru jo zamenjuje „neresnica“.  Čustva, individualna in alternativna dejstva vsemogočnežev in njihovih  glasnikov se strašljivo dvigajo nad vse kriterije in modele ugotavljanja dejstev. Kdo se danes še upa nasprotovati njihovemu govorjenju in reči: TO JE LAŽ!? Tridnevna prireditev, ki se odvija v zglednem sodelovanju treh držav in treh mest (Trsta, Kopra in Umaga), se pričenja v sredo 17. 5. v Trstu, nadaljuje v Kopru 18. 5. in se sklene v Umagu 19. in 20. 5. 2017. Gostje Foruma Tomizza 2017 so: Milan Rakovac, Daša Drndić, Andrej Blatnik, Drago Bojić, Will Firth, Vjekoslav Perica, Zlatko Paković, Ahmed Burić, Dario Marušić, Marco Apollonio, Anja Golob, Francesca Rolandi, Aleš Črnič, Lejla Kalamujić, Aljoša Pužar, Giovanni Tomasin, Widad Tamimi, Federica Marzi, Aljoša Curavić, Rosanna Bubola, Pierluigi Sabatti, Patrizia Vascotto, Gašper Malej, Christian Sinicco, Željka Horvat Čeč, Laura Marchig, Mohamed Abdul Monaem... Poglejte si program! Vabljeni!

 

 

Forum Tomizza je bil utemeljen kot locus cooperandi (prostor sodelovanja), večkulturni in večjezični korpus, katerega namen je raziskovanje, spodbujanje in uresničevanje družbenega in kulturnega dialoga v širšem slovansko-romansko-germanskem obmejnem prostoru.

Poglavitno vodilo srečanj, ki so na pobudo književnika Milana Rakovca nastala leta 2000 v Umagu, je, da bi ljudje z meje na področju kulture, znanosti in medijev trajno komunicirali, simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze, pisatelja in osebnosti, ki je zaradi svoje umetniške in človeške širine enako sprejemljiva za vse etnose severnega Jadrana.
Temeljne zaveze Foruma za bodočnost zatorej ostajajo: preverjati stanje duha v aktualnih družbenih razmerah, tehtati vlogo intelektualca-ustvarjalca v promociji moralnih in etičnih vrednot, se kritično in polemično odzivati na družbene deviacije in vztrajno preskakovati vsakršne meje.


Forum Tomizza odpira vroča vprašanja, ponuja intelektualni razmislek in skozi različne umetniške prakse sporoča pozitivne družbene rešitve. Prispevki slovenskih, italijanskih, hrvaških, bosanskih in srbskih literatov in mislecev odmevajo v sosednjih (in širših) kulturnih  prostorih in se vzpostavljajo  kot glasnik razuma v dramatično spreminjajoči se družbeni stvarnosti.
Fulvio Tomizza je zapisal: »M'identifico con la frontiera.« (Istovetim se z mejo). Tako tudi Forum: identificira se z mejo, ne z eno ali drugo stranjo meje, ampak z mejo kot stičiščem. Osemnajstič zapored se srečujemo v Trstu, Kopru in Umagu z enako idejo kontakta, dialoga, interakcije, polemike,  vpliva enih na druge. Za dostojanstveno uresničevanje državljana, posameznika, z vsemi njegovimi posebnostmi.

Malce zgodovine: teme srečanj, ki so si sledile v letih od 2001 do 2015:
Psihopatologija meje (2001),
Meja v globalizaciji (2002),
Eros, Thanatos, Limes (2003),
Zwischenland&Niemansland/Med-ozemlje&nikogaršnje ozemlje (2004),
Tomizza – evro-sinteza: mejnost – evropeizem (2005),
Arhipelag Evropa (2006),
Hic sunt leones! ali V pričakovanju barbarov (2007),
Off-limits (2008),
Crossover (2009)
Status quo… vadis? (2010)
Ni meja je (2011)
Pravica: iluzija ali utopija? (2012)
Boljše življenje? (2013)
Hoja po rampi (2014)
Diktatura prekariata (2015)
Zid (2016)

Forum je do danes na svojih simpozijskih delih gostil 292 pisateljev, prevajalcev, sociologov, filozofov, lingvistov in mnenjskih voditeljev iz Hrvaške, Slovenije in Italije ter širšega slovanskega, germanskega in romanskega zaledja.
Forum Tomizza zadnjih deset let razpisuje literarni natečaj LAPIS HISTRIAE za kratko prozo, na katerega je v vsem tem času prispelo 821 del.
V spremljevalnih programih in pesniških koncertih ARTISTRA so se doslej predstavila najvidnejša pesniška in glasbena imena Istre in njenih matičnih domovin.

Malce samoljubno lahko sklenemo z mislijo komentatorke Primorskih novic, Alenke Penjak (PN, 5/2008):  »Če ga ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti. Forum Tomizzo, oazo razuma, ki je izven vsakršnega nadzora, razen lastnega srca.«