ft-logo

Povijesno-književni itinerar Fulvio Tomizza 1: Materada - Petrovija

Povijesno-književni itinerar Fulvio Tomizza valorizira pisca i njegovo književno stvaralaštvo, oživljava likove, sudbine i događanja u okruženju u kojem su nastali. Književni itinerar povezuje povijesne lokalitete i znamenitosti s raznolikošću i ljepotom krajolika. Itinerar je podijeljen u pet zasebnih staza koje su označene smjerokazima, plavo obojenim strelicama te trasirane GPS-om. Realizaciju projekta financirali su Grad Umag, Pučko učilište iz Trsta i Talijanska unija iz Rijeke.

Staza 1: Književni itinerar započinje u maloj Župi Materada. U toj je župi Tomizza rođen, ovamo se vratio da sa svojim precima počiva u grobljanskoj tišini. Materada je i naslov prvog romana s kojim 1960. godine počinje svoju bogatu književnu produkciju...

Privitci: