ft-logo

Forum Tomizza 2019: Pogum

20. mednarodna obmejna srečanja FORUM TOMIZZA

TRST - KOPER - UMAG, 15. - 18. 5. 2019

 

Forum Tomizza je bil utemeljen kot locus cooperandi (prostor sodelovanja), večkulturni in večjezični korpus, katerega namen je raziskovanje, spodbujanje in uresničevanje družbenega in kulturnega dialoga v širšem slovansko-romansko-germanskem obmejnem prostoru.

 

Poglavitno vodilo srečanj, ki so na pobudo književnika Milana Rakovca nastala leta 2000 v Umagu, je, da bi ljudje z meje na področju umetnosti, kulture, znanosti in medijev trajno komunicirali, simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze, pisatelja in osebnosti, ki je zaradi svoje umetniške in človeške širine enako sprejemljiva za vse etnije severnega Jadrana.

Temeljne zaveze Foruma za bodočnost zatorej ostajajo: preverjati stanje duha v aktualnih družbenih razmerah, tehtati vlogo intelektualca-ustvarjalca v promociji moralnih in etičnih vrednot, se kritično in polemično odzivati na družbene deviacije in vztrajno preskakovati vsakršne meje.

 

Letošnji Forum, ki nosi pomenljiv naslov POGUM, se skozi simpozij in spremljevalne programe  ukvarja z aktualno temo pokončnosti vsakršne vrste.  Koliko poguma mora imeti pregnanec, begunec za pot v neznano, v imaginarno zahodno boljše življenje? Koliko poguma mora imeti delavec, žrtev tranzicije, da se odloči za protest in stavko? Kolikšno  hrabrost mora pokazati novinar, pisatelj, umetnik, ko se izpostavi in javno izreče NE novim fašizmom, izkoriščanju in medijskim manipulacijam? In naposled: koliko poguma je premogel Fulvio Tomizza, ko je v „svinčenih časih“ zastavil knjižni opus, ki temelji na dialogu med italijanskim in slovanskim svetom, na sožitju?

 

Forum Tomizza odpira vroča vprašanja, ponuja intelektualni razmislek in skozi različne umetniške prakse sporoča pozitivne družbene rešitve. Prispevki slovenskih, italijanskih, hrvaških, bosanskih in srbskih literatov in mislecev odmevajo v sosednjih (in širših) kulturnih  prostorih in se vzpostavljajo  kot glasnik razuma v dramatično spreminjajoči se družbeni stvarnosti.

Fulvio Tomizza je zapisal: »M'identifico con la frontiera.« (Istovetim se z mejo). Tako tudi Forum: identificira se z mejo, ne z eno ali drugo stranjo meje, ampak z mejo kot stičiščem. Dvajsetič zapored se srečujemo v Trstu, Kopru in Umagu z enako idejo kontakta, dialoga, interakcije, polemike,  vpliva enih na druge. Za dostojanstveno uresničevanje državljana, posameznika, z vsemi njegovimi posebnostmi.