ft-logo

Forum Tomizza 2024 (22. 5. - 25. 5.)

25. Mednarodna obmejna srečanja Forum Tomizza

Trst – Koper – Umag, 22. – 25. 5. 2024

 

Forum Tomizza je eden redkih mednarodnih kulturnih projektov na Primorskem, ki že 24 let goji, spodbuja in praktično udejanja idejo več/med/transkulturnosti. Vsako leto je organiziran kot 4-dnevni dogodek, ki maja poteka v Kopru, Umagu in v Trstu ter s tem povezuje slovenske, hrvaške in italijanske avtorje, pa tudi goste iz širšega prostora Srednje Evrope in Balkana. Svojevrstna platforma lepote, ki skozi moč umetnosti in kritične misli javnostim vztrajno sporoča temeljne družbene in civilizacijske vrednote. Na ta način Forum Tomizza mesta Koper, Trst, Umag in severni Jadran postavlja na kulturni zemljevid Mediterana.

 

Letošnji jubilejni, 25. Forum Tomizza, bo od 22. do 25. maja potekal na pod naslovom  SLOVNICA POZABE.

Pozaba je lahko nevtralni filter, lahko je režimsko orodje za represijo, lahko pa je tudi pogoj za ozdravljenje, za možno prihodnje (so)bivanje: vsi ti momenti vstopajo v njeno »slovnico«. Ko žrtev pove svojo zgodbo in jo skupnost prizna, lahko ta resnica najde mesto v kolektivnem spominu. Rituali obžalovanja in empatije so potrebni za lajšanje bremena preteklosti in ohranjanje ravnovesja med spominom in pozabo, tako odrešujočega za družbeno in čustveno življenje.

 

K odgovorom, razpravi in polemiki Forum Tomizza tudi letos vabi prodorne pisatelje, filozofe, sociologe, humaniste, novinarje in mnenjske voditelje. 

Poleg osrednjega, simpozijskega dela, javne diskusije in literarnih branj, forum z likovnimi, glasbenimi in performativnimi spremljevalnimi programi oživlja opustele mestne prostore, nagovarja širšo publiko ter predvsem mlado populacijo na svež in nekonvencionalen način spodbuja k družbeno dejavni drži.  

Simbolično naslonjen na literarno dediščino opusa istrskega pisatelja Fulvija Tomizze, si je projekt pridobil ugled enega pomembnejših  literarnih in intelektualnih žarišč v trikotniku stika treh držav.  Kot tak si je zagotovil medijsko pozornost ter prepoznavnost in postal referenčna točka  za trajno premišljevanje/preskakovanje vsakršnih meja. Organiziran v zglednem sodelovanju treh subjektov v treh državah (Kulturni klub Koper, Gradska knjižnica Umag in Slovenski klubTrst) in organsko povezan z manjšinskimi ustanovami z vseh strani meja ter lokalnimi kulturnimi inštitucijami, ostaja glas razuma v razdraženem obmejnem prostoru.

 

Poglavitno vodilo srečanj, ki so na pobudo književnika Milana Rakovca nastala leta 2000 v Umagu, je, da bi ljudje z meje na področju umetnosti, kulture, znanosti in medijev trajno komunicirali, simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze, pisatelja in osebnosti, ki je zaradi svoje umetniške in človeške širine enako sprejemljiva za vse etnije severnega Jadrana.

Temeljne zaveze Foruma za bodočnost zatorej ostajajo: preverjati stanje duha v aktualnih družbenih razmerah, tehtati vlogo intelektualca-ustvarjalca v promociji moralnih in etičnih vrednot, se kritično in polemično odzivati na družbene deviacije in vztrajno preskakovati vsakršne meje.

 

Forum Tomizza torej nenehno odpira vroča vprašanja, ponuja intelektualni razmislek in skozi različne umetniške prakse sporoča pozitivne družbene rešitve. Prispevki slovenskih, italijanskih, hrvaških, bosanskih in srbskih literatov in mislecev odmevajo v sosednjih (in širših) kulturnih  prostorih in se vzpostavljajo  kot glasnik razuma v dramatično spreminjajoči se družbeni stvarnosti.

Fulvio Tomizza je zapisal: »M'identifico con la frontiera.« (Istovetim se z mejo). Tako tudi Forum: identificira se z mejo, ne z eno ali drugo stranjo meje, ampak z mejo kot stičiščem. Štiriindvajsetič  zapored se srečujemo v Trstu, Kopru in Umagu z enako idejo kontakta, dialoga, interakcije, polemike,  vpliva enih na druge. Za dostojanstveno uresničevanje državljana, posameznika, z vsemi njegovimi posebnostmi.

 

Malce zgodovine: teme srečanj, ki so si sledile v letih od 2001 do 2023:

2000   TOMIZZA I MI / TOMIZZA E NOI / TOMIZZA IN MI

2001  RECEPCIJA TOMIZZE / RICEZIONE DI TOMIZZA

 PSIHOPATOLOGIJA GRANICE / PSICOPATOLOGIA DELLA FRONTIERA /PSIHOPATOLOGIJA  MEJE

2002   GRANICA U GLOBALIZACIJI / LA FRONTIERA NELLA GLOBALIZZAZIONE / MEJA V GLOBALIZACIJI

2003   EROS THANATOS LIMES

2004   ZWIESCHENLAND & NIEMENSLAND

2005  TOMIZZA – EUROSINTEZA:  FONTIERIZAM – EUROPEIZAM / TOMIZZA – EUROSINTESI:  FRONTIERISMO – EUROPEISMO

2006  ARHIPELAG  EUROPA / ARCIPELAGO EUROPA / ARHIPELAG EVROPA

2007  HIC SUNT LEONES! ILI OČEKUJUĆI BARBARE / HIC SUNT LEONES! O ATTENDENDO I  BARBARI / HIC SUNT LEONES! ALI V PRIČAKOVANJU BARBAROV

2008  OFF LIMITS 

2009  CROSSOVER / TOMIZZA: TEN YEARS AFTER

2010  STATUS QUO…VADIS?

2011  NEMA GRANICE IMA / NON C'È IL CONFINE C’È / NI MEJA JE           

2012  PRAVDA: ILUZIJA ILI UTOPIJA? / GIUSTIZIA: ILLUSIONE O UTOPIA? / PRAVICA: ILUZIJA ALI UTOPIJA? 

2013  BOLJI ŽIVOT? / UNA VITA MIGLIORE? / BOLJŠE ŽIVLJENJE?

2014  HOD PO RAMPI / IN BILICO SULLA SBARRA / HOJA PO RAMPI

2015  DIKTATURA PREKARIJATA / DITTATURA DEL PRECARIATO / DIKTATURA PREKARIATA

2016  ZID / IL MURO

2017  LAŽ / LA MENZOGNA

2018  AZIL / ASILO

2019 POGUM /HRABROST /CORAGGIO

2020 DOMOVINA, d.d/ PATRIA s.p.a.

2021  SOLIDARITÉ

2022 KAOS KAOROS CAOS

2023 KARNEVAL BREZ MEJA / KARNEVAL BEZ GRANICA / CARNEVALE SENZA FRONTIERE

 

Forum je do danes na svojih simpozijskih delih gostil 429 književnikov, prevajalcev, sociologov, filozofov, lingvistov, novinarjev in mnenjskih voditeljev iz Hrvaške, Slovenije, Italije, Bosne in Hercegovine, Srbije ter širšega slovanskega, romanskega in germanskega zaledja.
Forum Tomizza že devetnajst let razpisuje literarni natečaj LAPIS HISTRIAE za kratko prozo, na katerega je v vsem tem času prispelo 2580 del.
V spremljevalnih programih: Predvečeri Foruma, Pesnik na cesti, Tomizzev itinerarij, multimedijska razstava Lapis Histriae in pesniških koncertih ARTISTRA so se doslej predstavila najvidnejša pesniška, likovna in glasbena imena Istre, njenih matičnih domovin, Balkana in širšega srednjeevropskega prostora.

 

 

 

 

Priponke: