ft-logo

Forum Tomizza: short take

Forum Tomizza je do danes na svojih simpozijskih delih gostil več kot 300 pisateljev, prevajalcev, sociologov, filozofov, lingvistov in mnenjskih voditeljev iz Hrvaške, Slovenije in Italije ter širšega slovanskega, germanskega in romanskega zaledja. Teme srečanj, ki so si sledile v letih od 2001 do 2018:

 

Psihopatologija meje (2001),

Meja v globalizaciji (2002),

Eros, Thanatos, Limes (2003),

Zwischenland&Niemansland/Med-ozemlje&nikogaršnje ozemlje (2004),

Tomizza – evro-sinteza: mejnost – evropeizem (2005),

Arhipelag Evropa (2006),

Hic sunt leones! ali V pričakovanju barbarov (2007),

Off-limits (2008),

Crossover (2009),

Status quo… vadis? (2010),

Ni meja je (2011),

Pravica: iluzija ali utopija? (2012),

Boljše življenje? (2013),

Hoja po rampi (2014),

Diktatura prekariata (2015),

Zid (2016),

Laž (2017),

Azil (2018).
Forum Tomizza zadnjih deset let razpisuje literarni natečaj LAPIS HISTRIAE za kratko prozo, na katerega je doslej prispelo 1279 del.


V spremljevalnih programih in pesniških koncertih ARTISTRA so se doslej predstavila najvidnejša pesniška in glasbena imena Istre in njenih matičnih domovin.
Temeljne zaveze Foruma za bodočnost zatorej ostajajo:
•    preverjati stanje duha v aktualnih družbenih razmerah
•    tehtati vlogo intelektualca-ustvarjalca v promociji moralnih in etičnih vrednot
•    se kritično in polemično odzivati na družbene deviacije
•    vztrajno preskakovati vsakršne meje

Malce samoljubno lahko sklenemo z mislijo komentatorke Primorskih novic, Alenke Penjak (PN, 5/2008): Če ga ne bi bilo, bi si ga morali izmisliti. Forum Tomizzo, oazo razuma, ki je izven vsakršnega nadzora, razen lastnega srca.