ft-logo

Lapis Histriae 2014

15. Mednarodna obmejna srečanja FORUM TOMIZZA (Trst – Koper - Umag, 21.  - 24. 5. 2014) razpisujejo: MEDNARODNI LITERARNI NATEČAJ LAPIS HISTRIAE 2014 za kratko prozo na temo: HOJA NA RAMPI. Pošljite nam zgodbe o balansiranju in ekvilibristiki, hoji po dobesednih in figurativnih (mejnih) rampah in preprekah. Nova evropska zbliževanja prinašajo intrigantne, robne komunikacijske situacije! Za pogoje sodelovanja vidi "več".

 

MERILA IN POGOJI:


1.    besedilo mora biti izvirno in neobjavljeno
2.    besedilo ne sme biti daljše od 27.000 znakov in ne krajše od 5000 znakov, vključno z razmaki
3.    napisano je lahko v vseh jezikih (slovenski, italijanski, hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski) širše regije
4.    avtorji lahko konkurirajo le z enim delom
5.    zmagovalno besedilo bo nagrajeno z umetniško skulpturo LAPIS HISTRIAE in denarno nagrado v višini 1.050,00 EUR (donacija SIPRO d.o.o., Umag)
6.    strokovno žirijo setavljajo trije člani
7.    žirija si pridržuje pravico ne podeliti nagrado
8.    rok oddaje del je 12. 4. 2014.
9.    besedilo, natisnjeno v 4 izvodih, je treba poslati po pošti na naslov: Gradska knjižnica Umag, Trgovačka 6, 52470 Umag, Hrvaška, z oznako za LAPIS HISTRIAE, in hkrati na elektronski naslov: lapis@gku-bcu.hr
10.    delu je treba v posebni ovojnici priložiti osebne podatke (naslov, št. telefona, elektronski naslov in kratek življenjepis)
11.    dela, ki ne bodo prispela na oba naslova, ne bodo upoštevana
12.    najboljša besedila po presoji žirije bodo objavljena v  Zborniku Lapis Histriae 2014 konec leta 2014
13.    nagrada bo avtorju zmagovalnega dela slovesno podeljena na 15. Forumu Tomizza v Umagu, 23. 5. 2014.

Dodatne informacije: Gradska knjižnica Umag  (lapis@gku-bcu.hr, +385  52  721 561) www.forumtomizza.com