ft-logo

O nas

Kaj je  Forum Tomizza?


Sam pisatelj Fulvio Tomizza je zapisal: M'identifico con la frontiera (Istovetim se z mejo).


Tako tudi Forum; identificira se z mejo, ne z eno ali drugo stranjo meje, ampak z mejo kot stičiščem. Štirinajstič zapored se srečujemo v Trstu, Kopru in Umagu z enako idejo: kontakt, dialog, vpliv enih na druge, interakcija. Za dostojanstveno uresničevanje državljana, posameznika z vsemi njegovimi posebnostmi. V skupni domovini Evropi, stkani iz enakopravnih nacij, kultur in jezikov.


Forum Tomizza je bil utemeljen kot locus cooperandi (prostor sodelovanja), večkulturni in večjezični korpus, katerega namen je raziskovanje, spodbujanje in uresničevanje družbenega in kulturnega dialoga v širšem slovansko-romansko-germanskem obmejnem prostoru.


Poglavitno vodilo srečanj, ki so na pobudo književnika Milana Rakovca nastala leta 2000 v Umagu, je, da bi ljudje z meje na področju kulture, znanosti in medijev trajno komunicirali simbolično naslonjeni na ime in delo Fulvia Tomizze, pisatelja in osebnosti, ki je zaradi svoje umetniške in človeške širine enako sprejemljiva za vse etnose severnega Jadrana. Forum osvetljuje in ponuja rešitve za občutljive odnose med tremi etnosi: italijanskim, slovenskim in hrvaškim, ki jim je Fulvio Tomizza po rodu in kulturi tudi pripadal.
Forum Tomizza  vabi in posveča pozornost avtorjem in delom, ki nudijo jasne perspektive za razumevanje vsakršnih manjšinskih položajev in krepijo občutljivost za marginalne, družbeno in kulturno ogrožene: za Druge. Tako prispeva k uresničitvi in širjenju temeljnih civilizacijskih vrednot.


Znanstveni, raziskovalni in kulturni program Foruma se odvija v treh državah, v treh obmejnih mestih Kopru, Trstu ter Umagu in v tesnem sodelovanju z italijansko skupnostjo v Sloveniji in Hrvaški ter s slovensko v Italiji.