ft-logo

Poslovil se je sociolog Ulderico Bernardi

ULDERICO BERNARDI, DRŽAVLJAN BABILONA

V „boljše življenje“ je prešel tudi naš Ulderico Bernardi (Oderzo, 1934 – Treviso, 2021), lucidni prenašalec Tomizzove ideje o „identiteti meje“ in naslednik najboljših premišljevalcev sožitja in večkulturnosti. Že leta 1996 je v luči tedaj živih idej evroregionalizma in evrointegracij objavil knjigo „La Babele possibile: per costruire insieme una società multietnica“ (Mogoči Babilon: za skupno oblikovanje večetnične družbe), s katero je ponudil preprost recept za ustvarjanje močne Evrope. Ne „melting pot“ , all'americana, temveč Evropa kot „macedonia“, sadna solata, ki jo tvorijo vse njene  civilizacijske sestavine: kulture, jeziki, zgodovine.

Leta 2000 so iniciativni odbor srečanj „Tomizza i mi“ (danes „Forum Tomizza“), sestavljali ugledni pisatelji in prijatelji Fulvia Tomizze. Poleg pobudnika Milana Rakovca, Nelide Milani-Kruljac, Cirila Zlobca, Elvia Guagninija in Johanna Strutza, je eno ključnih vlog imel tudi Ulderico Bernardi.

Bernardi je v simpozijskem delu obmejnih srečanj tvorno sodeloval v letih 2000, 2001, 2002, 2003, 2009 in 2016.

Njegovi prispevki so objavljeni v vseh štirih zbornikih simpozija „Tomizza in mi“ (2000 - 2003). Besedilo iz prvega zbornika „Valori e identità nell’impegno di Fulvio Tomizza“ (Vrednote in identiteta v zavezi Fulvia Tomizze) je bil objavljen tudi v knjigi „Forum Tomizza: vent'anni di coraggio – dvadeset godina hrabrosti – dvajset let poguma“, ki ga je ob 20-letnici Foruma Tomizza leta  2019 objavila Mestna knjižnica Umag.

Sociolog Ulderico Bernardi je bil eden od soustanoviteljev Foruma Tomizza in njegov neutrudni in dosledni atlant. Njegova avtorska, humanistična in moralna oporoka ostaja trajno zapisana v DNK obmejnih prostorov.  

Milan Rakovac