ft-logo

Simpozij v Trstu (16. 5. 2018)

Tridnevna prireditev, ki se odvija v zglednem sodelovanju treh držav in treh mest (Trsta, Kopra in Umaga), se pričenja v sredo 16. 5. v Trstu, nadaljuje v Kopru 17. 5. in se sklene v Umagu 18. in 19. 5. 2018.

Letošnji Forum, ki nosi pomenljiv naslov AZIL, se skozi simpozij in spremljevalne programe  ukvarja z aktualno temo zatočišča vsakršne vrste. Kdo sliši, razume, prevaja življenjske zgodbe azilantov? In na drugi strani: umetniki in intelektualci zaznavajo, kako se jim potihoma ali na glas oža prostor javnega delovanja in se zato odločajo za notranji eksil. Kje torej danes najti zatočišče, azil?

 

 

TRIESTE – TRST

mercoledì 16 maggio – sreda, 16. maj

sede CEI-InCE – sedež SEP

(via Ulica Genova 9)

 

PROGRAMMA – PROGRAM

16.00
Introduzione, saluti – Uvod, pozdravi

IN MEMORIAM
Patrizia Vascotto

≈≈≈

Moderatore: Roberto Dedenaro

Marta Moretto:
L’(in)violabile meraviglioso ordine delle cose
 (Ne)dotakljivi čudež naravnega reda

Marija Mitrović:
Tomizza a Belgrado
Tomizza v Beogradu

Riccardo Cepach:
La ragazza di Petrovia: la retta dell’asilo degli esuli istriani
Dekle iz Petrovie kot poplačilo za sprejem istrskih beguncev

Jasna Čebron:
Tomizza a Lubiana e il «suo» Cankar a Trieste
O Tomizzi v Ljubljani in »njegovem« Cankarju v Trstu

Ivan Verč:
La frontiera: inter- e multiculturalità
Meja: med- in večkulturnost

Franco Juri:
L’Età dei muri – asilo, fobia e anti-politica nella società liquida
Doba zidov – azil, fobija in anti-politika v tekoči družbi

 

Marta Angela Agostina Moretto (Pordenone, 1980). Dopo la laurea in Lettere Moderne (Università degli Studi di Trieste, 2003) con ordinamento quadriennale, consegue la Laurea Specialistica in Filologia Moderna (Università degli Studi di Trieste, 2004) con una tesi sulla produzione storiografica di Fulvio Tomizza. Dal 2004 al 2006 frequenta, sempre a Trieste, la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento nelle Scuole Secondarie e si abilita per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado in Materie Letterarie e Latino. Nel 2006  e nel 2007 frequenta due Master relativi all’insegnamento dell’italiano come L2 e alle moderne metodologie didattiche. Nel 2009 u il titolo di Dottore di Ricerca in Italianistica (Rapporti culturali fra i Paesi dell’area Adriatica) presso l’Università di Trieste con una tesi dal titolo: “Il male e il bene quando vengono piovono”. Ossimori, antinomie e paradossi nella narrativa di Fulvio Tomizza. Pubblica un contributo sulla produzione odeporica di Bartolomeo Biasoletto ( “Metodi e Ricerche), e sull’opera di or Tomizza  (“Archeografo Triestino”); nel 2007 cura, per la casa editrice Diàbasis  Adriatico e altre rotte, raccolta di reportages di viaggio scritti da Fulvio Tomizza durante tuta la sua carriera. Tra il 2006 e il 2009 partecipa ad alcuni convegni nazionali ed internazionali tra Trieste e Londra, tra i quali quelli della  Canadian Society for Italian for Studies e quello della  English Society for Italian Studies. Negli anni 2005, 206, 2007 è docente di Letteratura Italiana presso il Laboratorio Internazionale della Comunicazione di Gemona, tenendo corsi su Alda Merini, Primo Levi, Fulvio Tomizza, Alessandro Baricco. Tra ottobre e novembre 2005 tiene un ciclo di lezioni su Merini, Levi e Tomizza presso l’Università Mechnikov di Odessa (Ucraina). Dal 2004 al 2006 insegna Italiano presso la Scuola Elementare Italiana “Vincenzo de Castro” di Pirano (Slovenia); dal settembre 2006 insegna Lettere presso la Scuola Secondaria di Primo Grado. Attualmente è docente in ruolo presso la Scuola Secondaria “Guido Corsi” di Trieste.

Marija Mitrović je redna profesorica slavistike v pokoju. Šolana je v Beogradu in Ljubljani. Do leta 1993 je poučevala slovensko književnost v Beogradu, kjer je (leta 1988) dosegla naziv rednega profesorja. Ko je leta 1993. zmagala na razpisu za izrednega profesorja slavistike v Italiji se je preselila v Trst, kjer je poučevala najprej na Visoki šoli za prevajalce in tolmače, od leta 2001, ko je dosegla naziv italijanskega rednega profesorja pa na Humanistični fakulteti Tržaške univerze. Raziskovalni interes prof. Mitrović je bil usmerjen najprej na zgodovino literature bližnjih, in vendarle različnih literatur (slovenske, hrvaške, srbske). Bila je med ustanovitelji in eden urednikov znanstvene revije Književna istorija (1968-1991), objavila je zgodovino slovenske književnosti, najprej v srbščini (Pregled slovenačke književnosti, 1995. p.387) in potem predelano tudi v nemščini (Geschichte der slowenischen Literatur, Klagenfurt, 2001, p. 617). Prevajala je iz sloveščine v srbohrvaščino, v bibliografiji prevedov ima kar 20 knjig, med drugim tudi zbirke sodobnih pesnikov (Kocbek, Zajc, Taufer…). Med slovenskimi pisatelji je največ pozornosti posvetila Cankarju (Ivan Cankar in kritika, Koper 1976).V zadnjem desetletju jo razen tehnično-literarnih zanima predvsem kulturalna, antropološka in komparatistična problematika.  Ukvarja se s podobo Trsta v srbski književnosti (Sul mare brillavano vasti silenzi, 2004), kakor tudi s sledmi srbske kulture v Trstu: Svetlost i senke. Kultura Srba u Trstu (Beograd, 2007), in Cultura serba a Trieste (Lecce, 2009). Skupaj z Bojanom Mitrovićem je objavila tudi: Storia della cultura e della letteratura serba  (Argo, Lecce 2015).

Riccardo Cepach (Trieste, 1970); responsabile del Museo Svevo e del Museo Joyce di Trieste, dottore di ricerca in Italianistica, autore di saggi ed articoli di divulgazione letteraria, collaboratore del quotidiano “Il Piccolo”. Riccardo Cepach è il Direttore artistico del Festival “Bloomsday. Una festa per Joyce”, e della manifestazione “Buon Compleanno Svevo”. Si è sempre interessato della cultura della Trieste a cavallo fra Otto e Novecento, quando personalità come Richard Francis Burton, Umberto Saba, James Joyce ed Italo Svevo rivoluzionarono l’arte letteraria d’Occidente. Dedica un’attenzione speciale a Svevo – realizza manifestazioni, conferenze, mostre, audiovisivi e libri, fra cui “Guarire dalla cura. Italo Svevo e la medicina” (2008), Lastricato di buoni propositi. Il centocinquantenario della nascita di Italo Svevo 1861-2011” (2012), Alla peggio andrò in biblioteca. I libri ritrovati di Italo Svevo” (con Simone Volpato, 2013), "Il collaboratore avventizio. L’uomo d’affari. E altre nuove dalla biblioteca perduta” (2013).

Jasna Čebron (1948, Koper), slovenistka in italijanistka, je bila profesorica slovenščine na koprski in krajše obdobje tudi na piranski gimnaziji. Dijake je navduševala za branje in jim skozi filmsko vzgojo približevala film. Širši javnosti je znana kot neutrudna koprska kulturna delavka, še zlasti organizatorica in voditeljica literarnih večerov. Vodi jih med drugim v koprski knjigarni Libris in Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, že več kot 50 pa jih je imela v Gledališču Koper, kjer jih pod skupnim imenom Pogovori o branju organizirata Slavistično društvo Koper in Kulturni klub/Club culturale. Že vrsto let vodi bralce in obiskovalce po koprskih literarnih poteh, vsako leto na Forumu Tomizza tudi po koprskih poteh Fulvia Tomizze. Raziskovalno in publicistično se je posvečala mladinski in istrski književnosti, še zlasti Marjanu Tomšiču, Alferiji Bržan in Fulviu Tomizzi. Leta 2016 je postala častna članica Slavističnega društva Slovenije, spomladi letos, ob svoji 70-letnici, pa je bila v akciji Primorskih novic, RTV Koper/Capodistria in Radia Trst A ter Primorskega dnevnika izbrana za osebnost Primorske meseca marca.

Ivan Verč (rojen v Trstu, 1950) je poučeval ruski jezik in književnost na univerzah v Sassari in Trstu. Študiral v Vidmu, Moskvi in Ljubljani. Objavil je monografske študije o delu Dostojevskega (1977), Piljnjaka (1982), pripravil zadnjo slovensko izdajo Puškinovega Jevgenija Onjegina (1987, 1994 in 1998) in italijansko izdajo romana Platonova Kotlovan (1993). Od leta 1994 urednik letnih zbornikov Slavica tergestina, ki izhajajo v sodelovanju treh univerz (Trst, Ljubljana, Konstanz; http://slavica-ter.org/). Zadnje publikacije: Razumevanje jezikov književnosti, Ljubljana: ZRC SAZU 2010; Verifiche. Preverjanja. Proverki, I-IV, Trst: EUT 2016.

Franco Juri, nato nel 1956 a Capodistria, laureato in geografia all'Università di Lubiana, è dal 2013 direttore del Museo del mare "Sergej Mašera" di Pirano. In passato ha ricoperto in Slovenia diversi incarichi nella sfera pubblica; in quella scolastica, in quella politica e diplomatica nonché - da autonomo -in quella giornalistica e satirica come vignettista di diverse testate; Delo, Dnevnik, Primorske novice e Mladina. Deputato per il Partito liberal-democratico e Zares in due mandati parlamentari, nel 1990 e 2008, ha lavorato per 7 anni presso il Ministero degli esteri, prima come ambasciatore in Spagna e a Cuba, e dopo come segretario di stato . E'autore del libro "Ritorno a Las Hurdes" e di 5 raccolte di vignette satiriche. Ha pubblicato articoli, colonne e saggi in diversi giornali e riviste in Slovenia, Italia e Spagna: Dnevnik, Primorske novice, Mladina, Il Manifesto, Osservatorio sui Balcani, Voce del popolo, La battana, Politica Exterior, ecc.